W dniu 23.05.2019 r. w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim podpisana została umowa patronacka pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża - Wydziałem Technicznym a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, mgr Marlena Młynarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, mgr Sławomir Wroniak – nauczyciel oraz koordynator umowy ze strony szkoły oraz dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas – Prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Technicznego oraz  koordynator umowy ze strony AJP.

Dzięki zawarciu Umowy Patronackiej uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących będą mogli korzystać z zapewnionego przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża wsparcia dydaktycznego, technicznego i sprzętowego. W ramach porozumienia Wydział Techniczny będzie organizował lekcje pokazowe, wycieczki przedmiotowe oraz wspólnie z klasami patronackimi realizował będzie także wspólne projekty przedmiotowe. Umożliwi też nauczycielom i uczniom udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje, które raz w miesiącu odbywają się na Wydziale Technicznym.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top